Thủ tục nhập khẩu và hoàn thuế đối với hàng hóa chất MgCo3

Chúng tôi có nhập mặt hàng MgCO3 với mã HS: 25199020 theo loại hình A12 (có thuế NK:3%, VAT:10%), nay công ty xuất bán cho khách hàng khác mặt hàng này. MgCO3 với mã HS: 25199020 theo loại hình B11 (có thuế XK: 10%).  Công ty chúng tôi xin được hỏi như sau:
1/ Cống ty chúng tôi có được hoàn thuế XK hay không? nếu có thủ tục để hoàn như thế nào?
2/ Thuế NK đã nộp khi nhập khẩu công ty chúng tôi có được hoàn không?

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
- Trường hợp công ty nhập khẩu mặt hàng MgCO3 loại hình A12 (nhập kinh doanh) sau đó xuất khẩu bán ra nước ngoài theo loại hình B11 (xuất kinh doanh) với nguyên trạng ban đầu thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế quy định tại Điều khoản 8 điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:
“-...8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.
a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu:
a.1) Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam;
a.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp nhận nhận lại hàng hóa của chủ hàng nước ngoài. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hoá đã xuất trả nước ngoài thì người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định…”
Lưu ý công ty chỉ các trường hợp tái xuất với các điều kiện như trên và mở tờ khai theo đúng loại hình B13 theo bảng mã loại hình tờ khai tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan mới thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu (nếu có) nếu hàng tái xuất có nguồn gốc nhập khẩu.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard