Thủ tục nhập khẩu và Mã HS Barrier

Thủ tục nhập khẩu và Mã HS Barrier

Chúng tôi cần nhập hệ thống barrier tự động ( gồm, đầu đọc, môtơ, thùng barrier, tay cần, remote) power: 110-220V, 50/60Hz. Tuy nhiên tìm trên biểu thuế không thấy chương nào mô tả đầy đủ thông tin. Xin cho hỏi mặt hàng này áp vào mã nào là hợp lý.

- Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó:
Mặt hàng barrier tự động có thể được xem xét áp vào nhóm 8302.
Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó. Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi nộp hồ sơ khai thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard