Thủ tục nhập khẩu "Bộ dao cạo kèm gel cạo râu"

Thủ tục nhập khẩu "Bộ dao cạo kèm gel cạo râu"

Chúng tôi nhập mặt hàng là "Bộ dao cạo râu kèm gel cạo râu". Đặc điểm mặt hàng này là 1 chiếc dao cạo và 1 lượng gel cạo râu rất nhỏ kèm theo (trị giá không đáng kể so với trị giá dao cạo) cùng đóng gói trong 1 hộp nhựa nhỏ dùng bán lẻ. 1. Áp dụng quy tắc áp mã HS theo quy tắc 3b, phụ lục II, thông tư 103/2015/TT-BTC, mã HS của mặt hàng nói trên là mã HS của dao cạo tức 8212.1000 có đúng không? 2. Khi nhập mặt hàng nói trên, chúng tôi có phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm theo thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm không?

1./ Về mã HS:
1.1 Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Đề nghị công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính.
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị Định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016. Theo đó mặt hàng là "Bộ dao cạo râu kèm gel cạo râu" có tham khảo mả HS: 8212.20.90
Để xác định mã HS phù hợp với hàng hóa thực tế hoặc trước khi làm thủ tục hải quan bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
1.2 Công ty tham khảo Qui tắc 3(b) để áp mã HS dựa trên thực tế hàng hoá, cách đóng gói và tỷ trọng của từng loại:
Qui tắc 3(b) này được áp dụng cho những mặt hàng được cấu tạo từ những thành phần khác nhau, không chỉ trong trường hợp những thành phần này gắn kết với nhau thành một tập hợp không thể tách rời trong thực tế, mà cả khi những thành phần đó để rời nhau, nhưng với điều kiện những thành phần này thích hợp với nhau và bổ sung cho nhau, tập hợp của chúng tạo thành một bộ mà thông thường không thể được bán rời.

Theo Qui tắc 3(b) này, hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau:a)  phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào nhiều nhóm hàng khác nhau. Ví dụ, sáu cái dĩa (nĩa) nấu ăn không thể coi là một bộ theo Qui tắc này, vì không thể xếp sáu cái dĩa (nĩa) nấu ăn vào hai nhóm hàng;
(b) gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định; và
(c) được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp (ví dụ, đóng gói trong hộp, tráp, hòm)”.
2./ Chính sách nhập khẩu:
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm thì: “Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.”
- Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm thì:
Điều 3. Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm
1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.
2. Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.
4. Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 03-MP)”.
Theo quy định trên thì các mặt hàng như Công ty mô tả được xếp vào sản phẩm mỹ phẩm và thực hiện công bố chất lượng như trên.
 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard