Thủ tục nhập khẩu Bột gluten ngô và Bột mầm ngô

Cty muốn nhập khẩu Bột gluten ngô và Bột mầm ngô từ Trung Quốc. Đây là 2 sản phẩm thức ăn gia súc, mã HS code cho Bột gluten ngô là 2303.10.90 và mã HS code cho Bột mầm ngô là 2306.90.10 là đã chính xác chưa?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa,
-  Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới,
-  Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC
 + Mặt hàng "Bột gluten ngô" như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 2302.10.00.  Bột mầm ngô có mã HS: 2306.90.10
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Lưu ý: Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan.
Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
- Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 1 Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch của Việt Nam thì các mặt hàng phải kiểm dịch gồm có:
a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ cây;
 b) Các loại tấm, cám, khô dầu, bột, tinh bột, sợi, mùn cưa, dược liệu;”
Như vậy, trước khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng Bột gluten ngô và Bột mầm ngô, Công ty phải đăng ký kiểm dịch thực vật theo quy định trên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn chi tiết.
Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard