Thủ tục Nhập khẩu nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID

Nhập khẩu nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID

Chúng tôi nhập khẩu nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID (nhãn chống trộm trong siêu thị/ nhãn cảnh báo/ xác định vị trí/ giá hàng hóa). Theo kết quả tham khảo phân tích phân loại số 3302/TB-TCHQ ngày 20/04/2016 thì mặt hàng này có mã HS là 8523.52.00 -- Thẻ thông minh.
Vậy với mặt hàng này, chúng tôi có phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự theo Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự? (vì tôi thấy phụ lục 2 ở nghị định này có quy định sản phẩm 8523.52.00 thẻ thông minh phải có giấy phép). 

-Căn cứ Điều 3 và Phụ lục II Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.
Theo quy định nêu trên, mặt hàng “Thẻ thông minh” có mã HS 8523.52.00 thuộc Phụ lục II DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP ban hành theo Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.
Do đó, công ty tham khảo các điều 3, 4 Nghị định số 58/2016/NĐ-CP để thực hiện quy định để được cấp phép nhập khẩu:
Điều 3. Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tại Phụ lục I và Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
Điều 4. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng.
2. Điều kiện cấp Giấy phép quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin; cán bộ quản lý, điều hành tốt nghiệp một trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin hoặc tốt nghiệp một ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin.
3. Điều kiện cấp Giấy phép quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải có hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật phù hợp với phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản phẩm…”.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard