Thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan nhập khẩu tuabin thủy điện

Hiện tại chúng tôi đang muốn mua 1 tuabin nhà máy thủy điện ở Trung quốc vậy tôi có được ưu đãi về thuế không và nếu được ưu đãi thuế thì theo nghị định nào điều khoản nào quy định tính tới thời điểm 19/09/2016 (vì tôi đọc nghị định 112/2016/NĐ-CP) tôi không hiểu nhiều lắm và khi tôi mua xong bên Trung quốc về cửa khẩu Việt nam tôi phải nộp những loại thuế nào và thủ tục như thế nào?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
Hiện tại, việc ưu đãi về thuế nhập khẩu được quy định gồm hai loại: ưu đãi về thuế nhập khẩu theo pháp luật về đầu tư và ưu đãi về thuế nhập khẩu do hàng hóa có xuất xứ từ những nước và vùng lãnh thổ có quan hệ ưu đãi về thuế với Việt Nam.
1. Đối với hàng hóa được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo pháp luật về đầu tư:
-Căn cứ Khoản 11 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định:
“11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.
Trong trường hợp công ty thỏa mãn các quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, đã đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế và đáp ứng tiêu chí ghi nhận là tài sản cố định sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
Công ty có thể tham khảo Luật Đầu tư 2014 và các Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CPngày 12/11/2015 của Chính phủ cũng như các Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư để thực hiện.
2. Đối với hàng hóa được ưu đãi do có xuất xứ:
Hàng hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất xứ và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo quy định của pháp luật thì công ty sẽ được hưởng thuế nhập khẩu suất ưu đãi đặc biệt tuỳ theo từng nước, vùng lãnh thổ theo từng thời kỳ căn cứ Biểu thuế ưu đãi đặc biệt hiện hành.
Công ty tham khảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2018 ban hành kèm Nghị định 128/20106/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ và đối chiếu mã HS hàng hoá để xác định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
Đề nghị công ty cần chuẩn bị đầy đủ tất cả các hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu và liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Đề nghị công ty xác định chính xác tên hàng và liên hệ trực tiếp Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết vướng mắc về quản lý chuyên ngành việc xuất khẩu đá vôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard