Mã HS mặt hàng điều hào không khí dạng âm trần (Casettle)

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam.
(Số 11B Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Trả lời đơn kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ngày 28/3/2016 về việc phân loại mặt hàng điều hòa không khí dạng âm trần (casette). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011;
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015;
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
1. Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1957/TĐC-HCHQ ngày 01/9/2016:“Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 thì mã HS 8415.10 là “- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt)”.
Như vậy, theo phân loại này thì không phân biệt theo kiểu lắp đặt là lắp chìm (âm tường, âm trần) hay lắp nổi mà chỉ phân loại theo loại điều hòa một khối hay nhiều khối”.
2. Tham khảo Danh mục HS và Chú giải chi tiết 2012: “Phân nhóm này bao gồm máy điều hòa không khí kiểu cửa sổ hoặc kiểu treo tường, có dạng một khối hoặc hệ thống nhiều khối chức năng...
Các điều hòa không khí dạng hệ thống nhiều khối chức năng không có ống dẫn (khí) và sử dụng mỗi thiết bị làm bay hơi riêng cho từng khu vực cần được điều hòa không khí (ví dụ: từng phòng một). Các thiết bị trao đổi nhiệt trong nhà có thể được gắn tại các vị trí khác nhau, ví dụ: trên tường hoặc cửa sổ hoặc trên trần nhà”.
Từ nội dung 1 và 2 nêu trên, mặt hàng điều hòa không khí dạng âm trần (cassette) thuộc nhóm 84.15 “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt”, phân nhóm 8415.10 - Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt), mã số 8415.10.10 - - Công suất không quá 26,38kw.
Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam biết và thực hiện./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard