Thủ tục Nhập mô hình sân golf 3D

Thủ tục Nhập mô hình sân golf 3D

Chúng tôi dự định nhập khẩu mô hình sân golf 3D phục vụ cho viêc giải trí của nhân viên từ Korea, hàng mới 100%. Vì mô hình này cồng kềnh nên được tách ra nhiều bộ phận như: Khung của mô hình bắt sắt, màn hình 3D, cỏ nhân tạo, bóng, lưới chặn bóng. Kính mong tư vấn giúp về mã HS của mô hình sân golf 3d nói trên và thủ tục nhập khẩu thế nào? có cần phải xin giấy phép gì không? .

Vướng mắc nêu trên, Chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau:
1./ Về mã HS:
- Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Đề nghị công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính.
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị Định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016. Theo đó mặt hàng là "mô hình sân golf 3D" có tham khảo mã HS 9503
- Để xác định mã HS phù hợp với hàng hóa thực tế hoặc trước khi làm thủ tục hải quan Công Ty có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
2./ Về thủ tục hải quan:
-Mặt hàng mô hình sân golf 3D nếu chưa qua sử dụng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu có giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
D(ồng thời mặt hàng trên không thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 của Bộ Khoa học công nghệ.
-Trình tự, thủ tục và các giấy tờ cần thiết để khai báo hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard