Thủ tục nhập khẩu hệ thống thang máy cho triển lãm

Nhập hệ thống thang máy triển lãm

Công ty A ở nước ngoài uỷ quyền cho công ty chúng tôi nhập khẩu hệ thống thang máy để tham dự triển lãm tại HCM và Hà Nội, thời gian khoảng 2 tháng. Hàng sẽ về cảng ở HCM để tham dự triển lãm trước và sau đó sẽ được chuyển ra Hà Nội triển lãm sau. Kính mong hướng dẫn thủ tục để tôi có thể nhập khẩu được mặt hàng này về và tái xuất đi nước thứ 3 (không phải nước ban đầu nhập hàng về)? Mặt hàng trên cần xin những giấy phép gì không? và chúng tôi có thể nhập ở HCM và tái xuất ở Cảng Hải Phòng được không?

1. Về thủ tục nhập khẩu dự hội chơ, triễn lãm:
- Căn cứ Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
Điều 53. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm
1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:
a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;
c) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừ tạm nhập - tái xuất để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;
d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.
3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.
4. Thời hạn tái xuất, tái nhập:
a) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan;”…
Địa điểm làm thủ tục tạm nhập thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng HCM .
2. Về thủ tục tái xuất sau khi dự hội chơ, triễn lãm:

Sau khi kết thúc hội chợ, công ty có thể làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng (Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ tạm nhập lúc ban đầu để đối chiếu kiểm tra). Tuy nhiên trước khi tái xuất, công ty có thông báo cho Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu việc tái xuất tại Chi cục Hải quan nơi khác để phối hợp quản lý và thanh khoản sau này.
Căn cứ khoản 2 Điều 84 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập
…2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:
a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặc chưa thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).
Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy (bao gồm cả trường hợp khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất container/bồn mềm rỗng đối với phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) thì thủ tục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện trên tờ khai hải quan giấy;
b) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, sau khi tái xuất, tái nhập, người khai hải quan thực hiện thủ tục hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu cho tờ khai tạm nhập, tạm xuất theo quy định tại mục 4 Chương VII Thông tư này;”
Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard