Cách Khai Hải Quan Vnaccs Tại CCHQ Cát Lái KV1 mã 02CI

 Những điểm lưu ý chung cần chú ý khi khai hải quan Vnaccs

 1. Khi hàng lưu tại kho DN mà chưa có mã kho thì sử dụng mã 02CIOZZ  (hàng hóa chưa đưa vào kho bãi tại cảng cát lái). Đồng thời ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng cont, xếp hàng lên phương tiện vận tải vào ô ghi chú.
 2. Các tờ khai đã khai trên V4: DN vẫn có thể khai sửa,  khai hủy trên hệ thống EcusK4.
 3. Tờ khai quá cảnh: DN khai báo theo hình thức Từ Xa (K2 hoặc KD).
 4. Mã bộ phận xử lý tờ khai: DN khai nhập dùng mã 01 – Đội nhập,  TK xuất mã 02 – Xuất. Tuyệt đối DN không sử dụng mã 03 – Đội giám sát.
 5. Hàng xuất: Hàng xá, hàng lẻ PTVC = 2, DN không được khai thông tin trong tab “Thông tin container”, Không phải khai đính kèm HYS list cont, ghi vào ghi chú “Hàng lẻ”.
 6. Hàng chung cont: Xuất hay nhập đều phải có thông tin container.
 7. Hàng rời đưa vào CFS để đóng cont trước khi xếp lên tàu thì cũng chọn Mã PTVC là 2, và Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến là: Mã kho CFS, Số lượng Cont: 1, Ghi rõ số kiện.
 8. Đối với TK luồng xanh: Trường hợp DN đã nộp thuế nhưng chưa nhận được quyết định thông quan cho TK đề nghị liên hệ công chức đăng ký đội thủ tục thực hiện kiểm tra theo quy định.

Hướng dẫn cách khai hải quan VNACCS cho Tờ khai NHẬP khẩu tại CCHQCK Cảng Sài Gòn KV I – Cát lái, mã 02CI

Xin hướng dẫn chi tiết cách khai báo tờ khai nhập khẩu bằng chương trình khai báo hải quan Vnaccs như sau:

Đối với loại hình: A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Tên người nhập khẩu và xuất khẩu các bạn tự nhập vào dựa vào chứng từ có sẵn nhé. 

Ở đây mình chỉ hướng dẫn các tiêu chí chính trong tờ khai nhập khẩu mà các bạn bắt buộc phải chính xác thì tờ khai mới qua khu vực giám sát ( KVGS ) được do từ ngày 24/8/2018 Hệ thống quản lý hải quan tự động của cơ quan Hải quan chính thức kết nối với Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tại cảng Cát Lái để thực hiện chương trình giám sát hải quan tự động tại Cảng Cát Lái. Một số tiêu chí chính như sau :

Khai Mã hiệu PTVC:

 • Tất cả hàng Cont, chung Cont hay hàng lẻ (được đóng cont xếp lên tàu) đều chọn PTVC là 2 (đường biển có container).
 • Trừ hàng xá và một số loại hàng rời có tính đặc biệt không thể đóng container được thì mới chọn Mã PTVC: 3 (đường biển không container).

Vận Đơn : 

Khai vận đơn bạn phải check vào Ô : Khai báo định danh theo đề án quản lý giám sát Hải Quan tự động tại cảng biển.

Nhập số Bill và ngày Bill bình thường, sau khi nhập các tiêu chí khác hoàn thành các bạn bấm LƯU thì hệ thống sẽ tự động chuyển số bill thành số định danh ( Số định danh sẽ được chuyển như sau : Ngày Bill + Số Bill )

Ví Dụ:
Số bill : KMTC6789
Ngày Bill : 01/03/2019
Như vậy số định danh sẻ là : 010319KMTC6789

Khai vận đơn áp dụng mã định danh
Khai vận đơn áp dụng mã định danh

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

 • Hàng Container (Hàng chung container): 02CIS01
 • Hàng xá hoặc hàng của DN lưu tại kho I, II, III: 02CIRCI
 • Hàng xá lưu tại kho CFS – KNQ đông tây: 02CIW01
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến

Lưu ý: Hàng DN là hàng chung cont: khi về tại Cát Lái hàng được lưu tại kho I, II, III thì mã địa điểm lưu kho chờ thông quan điền là: 02CIRICI (Mã hiệu PTVC chọn là 2 (Đường biển có cont), Số lượng cont điền là 1.

Khai Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng:

 • Cảng cát lái (HCM) Khai VNCLI 

Khai Thông tin Container:

 • Hàng cont thì phải khai báo HYS đính kèm DS Cont.
 • Hàng kho, hàng lẻ thì khai PTVC = 2, Số lượng cont = 1, không phải khai đính kèm HYS list cont

Chú ý :

Đối với hàng Cont sau khi khai xong các bạn phải Add List cont vào và add file chứng từ có ký số điện tử vào Tab Quản lý tờ khai, tại mục quản lý chứng từ hồ sơ hải quan.

Hướng dẫn khai báo hải quan VNACCS cho Tờ khai XUẤT khẩu tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I – Cát lái, mã 02CI:

Với Loại hình: B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư. G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Khai Mã hiệu PTVC:

 • Tất cả hàng Cont, chung Cont hay hàng lẻ (được ghép cont xếp lên tàu) đều chọn PTVC là 2 (đường biển có cont).
 • Trừ hàng xá và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được thì mới chọn Mã PTVC: 3 (đưởng biển không cont).

Vận Đơn : 

Do áp dụng hệ thống tự động nên tất cả tờ khai khi khi báo phải có mã định danh.

Bước 1 : Khai vận đơn bạn phải check vào Ô : Khai báo định danh theo đề án quản lý giám sát Hải Quan tự động tại cảng biển.

Bước 2: Khai báo mã định danh vào ô số bill

Xem : Cách Đăng Ký Mã Định Danh Hàng Hoá Trên Phần Mềm Vnaccs

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

 • Hàng đóng cont và hàng rời tại kho công ty doanh nghiệp: 02CIOZZ (hoặc Mã kho của DN).
 • Hàng đưa tới cảng đóng cont: 02CIS01.
 • Hàng đưa tới cảng rồi đưa vào kho 1, 2, 3 rồi đóng cont : 02CIRCI. 
 • Hàng đóng tại kho CFS đông tây: 02CIW01

Khai Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có)

 • Mã 02CIS01 – TONG CTY TAN CANG SG Hàng cont, chung cont.
 • Mã 02CIRCI – CHI CUC HQ CAT LAI  Hàng lẻ.

Lưu ý: Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không được điền gì vào.

Khai Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng:

 •  VNCLI – Cảng cát lái (HCM) Khai Thông tin Container:
 •  Hàng cont và chung cont: DN khai thông tin vào tab “Thông tin container”.
 •  Đối với doanh nghiệp đã có list cont: Đánh số cont trong phần thông tin container, không cần phải đính kèm nghiệp vụ HYS. ( Số seal doanh nghiệp sẽ ghi tay khi thanh lý tờ khai ). 
 • Đối với doanh nghiệp chưa có list cont: Có thể làm công văn xin bổ sung số cont sau, lúc đi làm thủ tục HQ thì mang theo list cont có đóng dấu kèm theo. Hoặc làm theo hướng dẫn trong công văn 8155 (ngày 30/6/2014 của tổng cục HQ hướng dẫn).

Khai Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng:

 •  Đối với hàng cont, chung cont: 02CIS01 – TONG CONG TY TAN CANG SAI GON.
 • Mã địa điểm lưu kho cảng cái mép – thị vải
 • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến cảng SP-ITC – Hiệp lực

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard