DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


A.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý
1.
Tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe nhìn khác, được ghi trên mọi chất liệu.
Hồ sơ nguồn gốc.
2.
Văn hóa phẩm thuộc các thể loại, mới được sản xuất trên mọi chất liệu.
Hồ sơ nguồn gốc; Giấy phép sản xuất và lưu hành.
3.
Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh.
Hồ sơ nguồn gốc.
4.
Di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Giấy phép xuất khẩu.
B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý
1.
Các tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe nhìn khác, ghi trên mọi chất liệu.
Phê duyệt nội dung.
2.
Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh.
Phê duyệt nội dung.
3.
Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc.
- Quy định điều kiện (về thiết bị, về các chương trình được cài đặt).
- Doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được phép nhập khẩu.
4.
Đồ chơi trẻ em.
Công bố tính năng và loại đồ chơi được phép nhập khẩu.
Nguyên tắc quản lý:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố cụ thể các danh mục trên theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Các sản phẩm nêu tại Khoản 1, 2, 3 Phần A nêu trên được phép xuất khẩu theo nhu cầu, thủ tục giải quyết tại cơ quan Hải quan, khi:
a) Được phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam, hoặc
b) Có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nguyên tắc này; không cấp giấy phép xuất khẩu và không phê duyệt số lượng, trị giá sản phẩm xuất khẩu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định cụ thể về việc phê duyệt nội dung các tác phẩm, sản phẩm tại Khoản 1, 2 Phần B nêu trên và ủy quyền cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thực hiện việc phê duyệt nội dung các sản phẩm nghe - nhìn không phải tác phẩm điện ảnh do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard