Thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm tóc Hàn Quốc

Nhập khẩu thuốc nhuộm tóc Hàn Quốc


Chúng tôi có đặt 1 lô hàng bên hàng Hàn Quốc, các sản phẩm là Sản phẩm nhuộm tóc nhanh trong 1 phút dạng bọt. Thành phần của thuốc nhuộm tóc màu nâu có chứa: Monoethanolamine 0.28%,... Thành phần của thuốc nhuộm tóc màu đen có chứa: m-Phenylenediamine 3% Monoethanolamine 0.28%,,,, Vậy với hàm lượng như trên có trong thành phần của thuốc nhuộm tóc thì tôi có được nhập sản phẩm về không? nếu các chất trên là các chất chất không được phép sử dụng trong sản phẩm nhuộm tóc thì chúng tôi có cần xác nhận hay đảm bảo về tính an toàn của sản phẩm khi nhập khẩu về Việt Nam hay không?

Vướng mắc nêu trên, Chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau:
- Do sản phẩm công ty nêu trong thành phần có liên quan đến cá loại hoá chất khác nhau, phải qua giám định hay căn cứ thành phần hoá học để xác định bản chất cũng như thuộc các Danh mục hoá chất quản lý chuyên ngành.\
 Đề nghị Công ty căn cứ vào thành phần cấu tạo, tên gọi thương mại của hóa chất cần nhập khẩu và so sánh với các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP để xem mặt hàng cần nhập khẩu có thuộc diện phải khai báo hóa chất, hoặc thuộc diện cấm nhập khẩu, hoặc hạn chế nhập khẩu hay không.
Trường hợp thuộc các Phụ lục trên thì khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải xin giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại các văn bản trên trước khi làm thủ tục nhập khẩu.
- Căn cứ các khái niệm Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế thì mặt hàng công ty nêu thuộc về mỹ phẩm, có liên quan đến sức khoẻ con người. Do đó, theo Điều 3 Chương 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm :
        “1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.”
Do đó, khi nhập khẩu công ty còn phải thực hiện các quy định chuyên ngành về quản lý mỹ phẩm nêu trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard