Thủ tục nhập khẩu và HS code mặt hàng Xe đạp tự cân bằng

Thủ tục nhập khẩu và HS code mặt hàng Xe đạp tự cân bằng

Công ty tôi dự định nhập mặt hàng xe đạp tự cân bằng, KHÔNG CÓ bàn đạp, có 2 bánh, có tay lái và có dây phanh xe đạp. Xe này dùng cho trẻ em để vui chơi, tập luyện. Chiều cao cao nhất từ mặt đất đến yên xe là 30.5 cm Hình ảnh xe như sau
Kính mong tư vấn khi nhập về có cần làm công bố sản phẩm, chứng nhận hợp quy hay kiểm tra chất lượng gì không và HS code như thế nào?
Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
1./ Chính sách mặt hàng:
- Mặt hàng xe đạp tự cân bằng chưa qua sử dụng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu có giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
- Trình tự, thủ tục và các giấy tờ cần thiết để khai báo hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Xe đạp dùng cho mục đích vui chơi trẻ em thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-BKHCNngày 27/05/2015 của Bộ Khoa học công nghệ.
Lưu ý xe đạp được coi là đồ chơinếu có chiều cao yên tối đa là 435 mm thuộc diện hàng hoá phải có dấu hợp quy và nhãn khi lưu thông trên thị trường  cũng như phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học công nghệ
2./ Mã HS: Các căn cứ các quy định để phân loại hàng hoá
-  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
-  6 (sáu) Nguyên tắc chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới,
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị Định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016. Theo đó:
Mặt hàng công ty nêu có thể tham khảo phân loại vào phân nhóm 8712.00.90 -Xe đạp loại khác
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard