Thủ tục xuất khẩu sản phẩm mua trong nước cần điều kiện gì?

Chúng tôi mở tờ khai tại cửa khẩu sân bay TSN, Hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy ủy quyền của cơ sở sản xuất. Công ty chúng tôi mua hàng từ cơ sở sản xuất trong nước để xuất đi nước ngoài. Nhờ anh/chị tư vấn giúp công ty chúng tôi về quy định trên. 

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
- Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy định:
Điều 2. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
1. Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư;
b) Hộ kinh doanh cá thể được thành lập, đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, được xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định của pháp luật và trong phạm vi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP không phụ thuộc vào ngành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”.
Do đó, công ty là pháp nhân được phép xuất khẩu hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện. Trường hợp cần thiết công ty có thể xuất trình hợp dồng mua bán và hoá đơn VAT để chứng minh nguồn gốc sản phẩm tuỳ từng mặt hàng do công ty chưa nêu rõ.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Xem thêm các video hài:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard