DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMA.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý

Không có.

B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý
1.
Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại.
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
2.
Cửa kho tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định).
Giấy phép nhập khẩu.
3.
Giấy in tiền.
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
4.
Mực in tiền.
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
5.
Máy ép phôi chống giả và phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý.
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
6.
Máy in tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố).
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
7.
Máy đúc, dập tiền kim loại (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố).
Chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
Nguyên tắc quản lý:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu các loại hàng hóa quy định tại danh mục này; quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu; điều kiện nhập khẩu và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư đúng mục đích./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard