Quy định về Xử phạt về việc dán nhãn phụ ở khâu nhập khẩu

Quy định về Xử phạt về việc dán nhãn phụ ở khâu nhập khẩu

Cửa hàng của tôi kinh doanh mặt hàng phụ kiện thời trang và mỹ phẩm. Chúng tôi lấy hàng mỹ phẩm từ công ty Mặt hoa da phấn ở TP HCM; công ty này nhập mỹ phẩm từ nước ngoài. Tuy nhiên, thanh tra khi đến cửa hàng tôi kiểm tra thì lập biên bản vi phạm về việc không dán nhãn phụ cho sản phẩm (giá trị mỹ phẩm <10 000 000). Và xử phạt cửa hàng 1 triệu đồng. Tôi muốn hỏi rõ:
1.   Quy định về trách nhiệm dán nhãn phụ?
2.   Mức độ xử phạt đối với từng mức độ vi phạm: cảnh cáo, phạt hành chính, tịch thu?
3.   Tôi cần phải làm gì đối với để có thể tiếp tục kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm này?

Căn cứ theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, “nhãn phụ” là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.
Tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị định này quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa như sau:
“3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này trước khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.”
Tuy nhiên, tại khoản 2.b và 2.c Điều 1 có nêu những hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Về việc thanh tra kiểm tra đối với nhãn mác hàng hóa kinh doanh tiêu thụ nội địa (trong nước) không thuộc phạm vi xử lý của cơ quan hải quan. Đề nghị công ty/cá nhân chủ động liên hệ cơ quan Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương địa phương để biết thêm chi tiết về trường hợp cụ thể của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard