Thủ tục nhập khẩu muối trong nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Chúng tôi là DNCX có mua muối của 1 doanh nghiệp trong nước dùng để xử lý chất thải trong dệt nhuộm với loại hình XNK A12, Do muối này ko dùng để SXXK nên có thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 không. 

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định nội dung, thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Việc nhập khẩu muối trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành:
a) Tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh.
b) Nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài”.
    Theo các quy định trên, hàng hoá mua bán giữa DNCX với nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu theo Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và thuộc điều chỉnh tại điều 1 của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung của các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Xem thêm các clip:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard