Thủ tục Nhập khẩu đất sét

Nhập khẩu đất sét

Bên em có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng đất sét (bentonite), hs code 25.08.10.00, hiện tại bên em chưa biết thủ tục nhập khẩu như thế nào. Tư vấn giúp  thủ tục hải quan như, cần những chứng từ gì, cần xin giấy phép nhập khẩu, có đăng ký kiểm tra chuyên ngành hay không.

- Mặt hàng đất sét (bentonite) như công ty nêu không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu nên được phép nhập khẩu như các loại hàng hoá thông thường khác.
- Về thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ vào Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 và công văn 2027/BNN-BVYV ngày 14/03/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng Đất sét (bentonite) hs code 25.08.10.00, là nguyên liệu để sản xuất không thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành.
Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard