A.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý

Không có.

B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý

Pháo hiệu các loại cho an toàn hàng hải.
(Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quy định thủ tục cấp giấy phép).
Giấy phép nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard