Hồ sơ hoàn thuế theo loại hình nhập SXXK

Căn cứ theo điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015, hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau phải đáp ứng các điều kiện, trong đó có điều kiện thanh toán qua ngân hàng, nay cty em có 2 tờ khai nhập SXXK thực hiện thanh toán bù trừ (HDH), như vậy, bên cty em có được xin làm thủ tục hoàn thuế không? thuộc diện kiểm tra trước hoàn sau hay là hoàn trước kiểm tra sau? 


Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Điểm 4.6 Phụ lục VII – Chứng từ thanh toán qua ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
“4.6. Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:
a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;
b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;
c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này”.
Trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện, thủ tục hồ sơ nêu trên và đáp ứng được các điều kiện khác quy định tại Thông tư38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì hồ sơ sẽ được phân loại theo Khoản 5, Điều 129, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Xem thêm các video:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard