Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam

Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam


DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong   Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)
______________________


STT
Tên đơn vị
Mã số
1
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội
01
2
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tp. Hồ Chí Minh
02
3
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng
03
4
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai
04
5
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng
05
6
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương
06
7
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu
07
8
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn
08
9
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh
09
10
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai
71
11
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình
72
12
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá
73
13
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An
74
14
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang
75
15
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ
76
16
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương
77
17
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Trị Thiên
78
18
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hoà
80
19
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh
85
20
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình
86
21
Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
31

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard