DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


A.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý
1.
Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh, lịch).
Thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất bản, báo chí.
B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý
1.
Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh, lịch).
Thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất bản, báo chí.
2.
Tem bưu chính, ấn phẩm tem bưu chính và các mặt hàng tem bưu chính.
Giấy phép nhập khẩu.
3.
Thiết bị Viba, thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9KHz đến 400 GHz, công suất từ 60mW trở lên.
Giấy phép nhập khẩu.
4.
Hệ thống chế bản và sắp chữ chuyên dùng ngành in.
Thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động in.
5.
Máy in các loại (máy in offset, máy in Flexo, máy in ống đồng) và máy photocopy màu.
Thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động in.
Nguyên tắc quản lý:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục mặt hàng cụ thể theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quy định các tiêu chuẩn cần đáp ứng, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép.

2. Đối với nhóm mặt hàng tem bưu chính, căn cứ quy định của pháp luật về bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể các trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu, công bố danh mục hàng hóa theo mã số HS, quy định điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard