V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.

 1. V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.

 2. Kính gửi:
 3. - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
  - Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA.
  (Địa chỉ: 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)

  Tiếp theo công văn số 7042/TCHQ-TXNK ngày 26/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước như sau:
  Ngày 02/8/2016 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA và triển khai thí điểm tại địa bàn Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàng thương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan, tuyên truyền trên Website của đơn vị (Danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan đính kèm).
  Đề nghị Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA cung cấp danh sách cán bộ làm đầu mối về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK), đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ: lethomhq@gmail.com.
  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

  DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
  TT
  Tên ngân hàng thương mại
  1
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  2
  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)
  3
  Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)
  4
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  5
  Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)
  6
  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
  7
  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
  8
  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
  9
  Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)
  10
  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)
  11
  Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
  12
  Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)
  13
  Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)
  14
  Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)
  15
  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)
  16
  Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)
  17
  Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)
  18
  Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
  19
  Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)
  20
  Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)
  21
  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  22
  Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB) (ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV))
  23
  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
  24
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
  25
  Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
  26
  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
  27
  Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)
  28
  Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd
  29
  Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
  30
  Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard