Thủ tục nhập khẩu máy in phun đã qua sử dụng

Chúng tôi sắp nhập khẩu lô máy in phun  đã qua sử dụng mã HS 8443.32.20. Qua nghiên cứu văn bản pháp luật. Theo quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 chúng tôi thấy: theo điểm 2 điều 3 thông tư quy định: 2. Các quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu … c) Đối với máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu, khi nhập khẩu thực hiện quy định của pháp luật về in. Đối với máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc (đen trắng) có kết hợp tính năng in hoặc kết hợp tính năng khác đã qua sử dụng, khi nhập khẩu thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. Căn cứ Khoản c, theo chúng tôi hiểu thì trường hợp máy in nhập khẩu không thuộc điều chỉnh của Thông tư này mà thực hiện theo các văn bản pháp luật ngành in gồm Thông tư: 16/2015/TT-BTTTTngày 17 tháng 06 năm 2015 và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. 

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 3 thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:
Điều 3: Nguyên tắc xây dựng và quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu
2. Các quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu:
c) Đối với máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu, khi nhập khẩu thực hiện quy định của pháp luật về in. Đối với máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc (đen trắng) có kết hợp tính năng in hoặc kết hợp tính năng khác đã qua sử dụng, khi nhập khẩu thực hiện theo các quy định tại Thông tư này”.
          Căn cứ Phụ lục I – Danh mục, thủ tục nhập khẩu và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng máy in sử dụng công nghệ ốp-xét, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, Máy photocopy màu (đa màu) chỉ có tính năng photocopy hoặc kết hợp tính năng khác thì thủ tục nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các yêu cầu đối với hàng hóa cụ thể (trong đó có loại yêu cầu phải chưa qua sử dụng, mới 100%). Công ty căn cứ mặt hàng nhập khẩu của mình và đối chiếu quy định của các Thông tư trên để thực hiện.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung của các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Giải trí với các video hài hước:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard