Xuất khẩu bàn ghế mây tre đan

Chúng tôi có ký hợp đồng xuất khẩu lô hàng bàn ghế đan tre mây cho đối tác bên Nhật. Nhưng công ty chúng tôi chỉ thương mại, không có trực tiếp sản xuất hàng hóa. Do yêu cầu phải xin C/O nên chúng tôi mong tư vấn: 1/ Làm thủ tục hải quan xuất khẩu, công ty tôi hay nhà máy sản xuất sẽ làm thủ tục xuất khẩu. 2/ Nếu nhà máy làm thủ tục hải quan xuất khẩu (cty tôi "cty thương mại" ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng) có được không? và việc xin C/O có bị ảnh hưởng không? 3/ Nếu Công ty tôi "Công ty thương mại" làm thủ tục xuất khẩu thì chúng tôi có xin được C/O không? C/O này có hợp lệ không?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
1. Về thủ tục xuất khẩu:
Căn cứ pháp nhân ký hợp đồng ngoại thương bán và xuất khẩu hàng hoá cũng như chủ sỡ hữu lô hàng mà pháp nhân đó sẽ khai báo và làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu.
2. Về quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi: thực hiện theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công Thương về
quy định Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác Kinh tế, trong đó có thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O form VJ) được quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 của Bộ Công Thương.
Do đó, các nội dung vướng mắc của Công ty đã được quy định cụ thể tại các văn bản nêu trên:
1. Người đứng tên xin C/O là người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền của người xuất khẩu. Do đó, người trực tiếp ký hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài là người xuất khẩu sẽ được đứng tên đề nghị cấp C/O.
2. Trong trường hợp nhà máy làm thủ tục xuất khẩu chỉ khi nhận uỷ thác xuất khẩu do công ty thương mại là chủ sỡ hữu hàng hoá và là pháp nhân ký hợp đồng ngoại thương. Tuy nhiên theo Phụ lục 9-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O ban hành kèm Thông tư số 10/2009/TT-BCT không quy định bên uỷ thác xuất khẩu đứng tên đề nghị cấp C/O.
3. Trong trường hợp Công ty thương mại (không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa) làm thủ tục xuất khẩu thì vẫn xin được C/O với điều kiện hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc về hàng hoá có xuất xứ theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 và các tiêu chí khai báo phải phù hợp với các chứng từ khi đề nghị cấp C/O: tờ khai hải quan, hợp đồng, hoá đơn, vận tải đơn,...
 Về thủ tục cấp C/O đề nghị tham khảo quy định tại Chương II - Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard