Thủ tục nhập khẩu vỏ container

Công ty chúng tôi chuyên về mặt hàng SXXK đồ gỗ, hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu khoảng 10 container rỗng còn mới khoảng 80% dùng để làm kho chứa hàng hóa, theo loại hình nhập Kinh doanh (công ty chấp nhận đóng thuế NK và VAT nếu có) Vậy cho tôi hỏi mặt hàng này công ty chúng tôi được phép nhập khẩu không ? nếu được thì công ty chúng tôi mở tờ khai hải quan tại Đồng Nai hay tại cửa khẩu nhập TP.HCM

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 458/GSQL-GQ3 ngày 22/04/2014 của Tổng cục Hải quan quy định:
1. Container tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa (kể cả mục đích sử dụng để làm kho di động chứa hàng hóa) phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo container vận chuyển trên các phương tiện vận tải.
2. Trường hợp container tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa không đáp ứng quy định tại Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT nêu trên thì được xem xét là phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất với điều kiện phải đáp ứng quy định tại Thông tư số01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.”
Theo đó, Công ty muốn NK container đã qua sử dụng nếu đáp ứng các tiêu chí Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo container vận chuyển trên các phương tiện vận tải thì được phép nhập khẩu như hàng hoá thương mại thông thường.
Về địa điểm làm thủ tục nhập thực hiện tại Hải quan cửa khẩu hay Chi cục Hải quan nới đóng trụ sở tuỳ thuộc nơi nào thuận lợi nhất.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard