Thủ tục nhập khẩu và mã HS code của dây chuyền sơn pallet

Thủ tục nhập khẩu và mã HS code của dây chuyền sơn pallet

Chúng tôi muốn nhập khẩu 02 dây chuyền sơn gỗ(dây chuyền sơn pallet) đồng bộ và không đồng bộ nhằm tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất. Dây chuyền gồm ray trượt bằng kim loại, xích kéo bằng kim loại, xe pallet, hệ thống điều khiển, động cơ, buồng sơn. xin hỏi hai dây chuyền này sẽ áp mã HS là bao nhiêu, có giám định không? 

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Theo đó:
Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.
Dây chuyền phun sơn có thể được tham khảo áp vào nhóm 8424.
Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
Thủ tục hải quan đối với hàng máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard