DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ


A.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý
1.
Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ (bao gồm nguyên liệu, thuốc thành phẩm đơn chất và ở dạng phối hợp).
Giấy phép xuất khẩu.
B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý
1.
Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ (bao gồm cả thuốc thành phẩm ở dạng đơn chất và phối hợp).
Giấy phép nhập khẩu quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.
2.
Thuốc thành phẩm phòng và chữa bệnh cho người, đã có số đăng ký.
Được nhập khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng nhập khẩu.
3.
Thuốc thành phẩm phòng và chữa bệnh cho người, chưa có số đăng ký.
Giấy phép nhập khẩu.
4.
Nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, loại mới sử dụng ở Việt Nam.
Giấy phép nhập khẩu và công bố.
5.
Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Công bố sản phẩm.
6.
Vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký.
Giấy phép nhập khẩu.
7.
Thiết bị y tế có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, ngoài danh mục được nhập khẩu theo nhu cầu.
Giấy phép nhập khẩu.
8.
Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Đăng ký lưu hành.
9.
Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Giấy phép nhập khẩu.
10.
Mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố, nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.
Giấy phép nhập khẩu.
Nguyên tắc quản lý:
1. Hàng hóa thuộc diện điều chỉnh của giấy phép nhập khẩu được nhập khẩu theo số lượng được duyệt trong đơn hàng nhập khẩu.
2. Hàng hóa thuộc diện điều chỉnh của biện pháp đăng ký lưu hành khi đã có số đăng ký hoặc hàng hóa thuộc diện điều chỉnh của biện pháp công bố sản phẩm khi đã có số tiếp nhận Phiếu công bố, được nhập khẩu theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, trị giá, không phải xin giấy phép nhập khẩu, trừ hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật Dược.

3. Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện và cụ thể danh mục hàng hóa nêu trên theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard