Thủ tục hải quan nhập khẩu keo dán lên sản phẩm da của doanh nghiệp chế xuất

Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất mua keo để dán lên sản phẩm da, vậy chúng tôi mở tờ khai nhập nguyên liệu loại hình E11, hay mở tờ khai nhập loại hình A12 

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Bảng mã loại hình ban hành theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư,… nhập khẩu từ nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất có thể khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu theo mã loại hình E11.
Như vậy trường hợp doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu hàng hoá là keo để dán lên sản phẩm da được sản xuất tại công ty, tuy không cấu thành trực tiếp nhưng được xác định định mức như vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất nên có thể khai báo theo mã loại hình E11.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm hướng dẫn về khai báo TTHQ khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard