Thủ tục nhập khẩu máy in Offset đã qua sử dụng

Thủ tục nhập khẩu máy in Offset đã qua sử dụng

Công ty đang có kế hoạch nhập khẩu máy in Offset (tối thiểu 5 màu) để phục vụ cho việc sản xuất- kinh doanh. Tôi đang tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu máy in offset cũ và có 1 số thắc mắc sau:
1. Năm sản xuất: theo phụ lục I, Thông tư TT16/2015/TT-BTTTT, máy in Offset được sản xuất không quá 20 năm vẫn được nhập khẩu, nhưng phải xin giấy phép nhập khẩu. Đây là văn bản mới nhất quy định về năm sản xuất đúng không?
2. Hồ sơ thông quan: ngoài 1 số chứng từ thông thường như Invoice, Packing List, Contract, Bill of lading, thì tôi cần bổ sung thêm Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nữa, ngoài ra có cần thêm bất kỳ chứng từ gì khác nữa (ví dụ như chứng thư giám định máy móc đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của các nước G7 theo quy định của TT 23/2015/TT-BKHCN quy định về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng......) không? Ngoài ra, việc thông quan hàng hóa còn phải lưu ý vấn đề gì nữa không?

-Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số điều của Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.
-Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số điều của Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.
Công ty cần liên hệ Bộ Thông tin và truyền thông để được hướng dẫn chi tiết việc thực hiện theo quy định cấp phép tại Điều 6 Thông tư16/2015/TT-BTTTT này:
Điều 6. Cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in
1. Tổ chức nhập khẩu thiết bị in quy định tại Điều 4 Thông tư này lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành. Hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (sau đây gọi chung là Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT);
b) Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) giấy tờ sau đây:
Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in đối với cơ sở in quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này;
Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này”.
2. Thủ tục Hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Lưu ý, căn cứ Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, mặt hàng máy móc, thiết bị thuộc ngành in mã số HS 84.40 đến 84.43 không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard