Thủ tục nhập khẩu thiết bị se lông mặt

Chúng tôi chuẩn bị nhập mặt hàng "Thiết bị se lông mặt", thiết bị này nhỏ có thể cẩm tay được và sử dụng pin. Vậy mong tư vấn giúp mặt hàng này có thuộc diện phải xin GP của Bộ Y Tế hay có kiểm tra chuyên ngành nào không? Chúng tôi có tra mã 90191090, nhưng không biết có chính xác không?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
1. Thủ tục nhập khẩu
Mặt hàng: "Thiết bị se lông mặt"  mới 100% không thuộc các danh mục cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu nên Công ty có thể tiến hành làm thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thương mại thông thường.
- Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 21/06/2011 của Bộ Y tế quy định:
Điều 4. Phạm vi cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
1. Việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế trong danh mục được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Các trang thiết bị y tế không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này được nhập khẩu không cần phải xin giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế …”.
2. Mã HS
- Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị Định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
Do việc xác định phân loại mã HS đối với một mặt hàng cần phải căn cứ vào tính chất, công dụng, thành phần của mặt hàng đó, trong khi Công ty mô tả chưa đầy đủ thông tin nên chúng tôi chưa thể tư vấn chính xác mã HS đối với các mặt hàng mà Công ty cần tư vấn. Chẳng hạn các mặt hàng này ngoài dùng Pin ra có thể dùng điện hay không? Cơ chế hoạt động của các thiết bị này như thế nào ...?
Công ty có thể tham khảo và phân loại vào các nhóm có mã HS  9018, 9019, 9022….
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Xem thêm hướng dẫn TTHQ các loại hình khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard