Thủ tục xuất khẩu hóa chất Axit Phophoric

Chúng tôi dự kiến mua hóa chất- Axit Phophoric trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Mã HS code là 28092031. Xin hỏi: Công ty chúng tôi có cần điều kiện gì để được xuất khẩu hóa chất này hay không? Hóa chất này có nằm trong danh mục cấm không?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
1/ Chính sách mặt hàng:
- Mặt hàng là hóa chất (Axit Phophoric)  không thuộc Danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định thì công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác.
2/ Thủ tục xuất khẩu:
Thủ tục thực hiện như thủ tục xuất khẩu hàng hóa được quy định tại điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Xem thêm các video khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard