Thủ tục hải quan xuất trả hàng hóa gửi nhầm

Doanh nghiệp chúng tôi có nhập đối tác bên nước ngoài một số mặt hàng,nhưng do sơ xuất nên đàu shipper bên nước ngoài gửi nhầm hàng cho chúng tôi. Hiện tai bên chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục để thông quan lô hàng, vậy nên chúng tôi muốn gửi tra lại mặt hàng trên cho đàu bên shipper thì cần những thủ tục,chứng từ gì?.

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
1./ Việc tái xuất trả:
 -Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:
a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;
b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.
2. Hồ sơ hải quan:
a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;
b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;
c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.
3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành)…”.
- Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty  xuất trả cho đối tác thì công ty có thể mở tờ khai tái xuất  theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).
2./ Về từ chối nhận hàng:
-Công ty căn cứ điều 95,96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để có công văn gởi Chi cục Hải quan nơi hàng đến thông báo sự việc gởi nhầm của người gởi đối với lô hàng trên để cơ quan Hải quan địa phương xem xét, giải quyết theo qui định.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Hướng dẫn khai báo các loại hình khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard