Thủ tục Hải quan xuất khẩu cá Nóc

Doanh nghiệp e có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng Cá Nóc cho khách hàng HQ, do lần đầu xuất khẩu mặt hàng này nên kính mong hướng dẫn về chính sách XNK của mặt hàng này cũng như khi xuất khẩu thì có yêu cầu gì đặc biệt ?

Vướng mắc nêu trên, CQHQ có ý kiến trao đổi như sau:
- Thuỷ sản là mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện được quy định tại các Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác.
 - Hồ sơ thủ tục xuất nhập khẩu đề nghị tham khảo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ Điều 2 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu quy định:
1. Đối tượng áp dụng bao gồm:
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu;
b) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu có yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp Chứng thư của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
2. Đối với các thực phẩm thủy sản xuất khẩu có yêu cầu chứng nhận kiểm dịch theo quy định hiện hành, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận nêu tại Điều 5 Thông tư này thực hiện đồng thời việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch.
3. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này:
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa.
b) Thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.
c) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu không yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp Chứng thư của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.”
Mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu còn là đối tượng quản lý về chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định trên. Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.
Xem thêm các video khác tại đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard