Phân loại Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000

936/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2020

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
     
     Liên quan đến việc phân loại mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” tại công văn số 5700/TCHQ-TXNK ngày 05/9/2019 của Tổng cục Hải quan, để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
     - Trường hợp đủ cơ sở xác định mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phấm làm sạch ...) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90;
    -  Trường hợp đủ cơ sở xác định mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02. Khi đó, mặt hàng có chứa HCFC nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phấm chứa hỗn hợp các sản phấm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.7x "Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hóa của metan, etan hoặc propan".
    - Đề nghị Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam và các đối tác của Công ty đã mua và sử dụng mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Công ty TNHH Sanex Marketing (Việt Nam) nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10130326700/A41 ngày 15/03/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI- Cục Hải quan TP Hải Phòng, phối hợp với Cục Hải quan TP Hải Phòng để thực hiện việc kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, nhằm xác định mục đích sử dụng của mặt hàng trên. Trong trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra thực tế, đề nghị Công ty và các đối tác có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” thuộc tờ khai Hải quan số 10130326700/A41 nêu trên (bao gồm: Hợp đồng mua bán; Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho của cơ sở sản xuất; đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất; hóa đơn VAT...).
    - Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm định hải quan thực hiện kiểm tra thực tế, xác minh tính chính xác của các hồ sơ chứng từ này để làm căn cứ xác định mã số hàng hóa theo hướng dẫn.
    Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard