3824.99.99 MO-72(MIRAMER M340) Hỗn hợp ester của axit acrylic với Pentaerythritol. TP:Pentaerythritol triacrylate 50-70%, Pentaerythritol tetracrylate 30-50% - Công ty TNHH Sơn SAMHWA VINA - Hỗn hợp ester của axit acrylic với pentaerythritol

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1167/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)

 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 155/TB-KĐHQ ngày 18/6/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khâu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: MO-72(MIRAMER M340) Hỗn hợp ester của axit
  acrylic với Pentaerythritol. TP:         Pentaerythritol triacrylate 50-70%,
  Pentaerythritol tetracrylate 30-50% (mục 9 tờ khai hải quan)
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sơn SAMHWA VINA;
  Địa chỉ: Lô 080A, số 11, đường 11, KCN, đô thị và DV VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh;
  MST: 2300575073
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10244895453/A12 ngày 18/01/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp ester của axit acrylic với pentaerythritol
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp ester của axit acrylic với pentaerythritol
  thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phm và chế phm chứa hỗn hợp cảc sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- Loại khác”, phân nhóm - - - Loại khác”, mã số 3824.99.99 - - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard