2309.90.90 Thức ăn chăn nuôi NOVYRATE EB L (500ml/chai, 24chai/thùng, dạng lỏng, mới 100%). Hàng phù hợp với công văn 297/CN-TAWCN ngày 27/3/2013 của Cục chăn nuôi. - Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi thành phần có chứa axit butyric, glycerin, dạng lỏng, đóng gói 500ml/chai, thường dùng pha đường uống.

1463/TB-TCHQ ngày 09/03/2017
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 129/TB-KĐ2 ngày 16/01/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Thức ăn chăn nuôi NOVYRATE EB L (500ml/chai, 24chai/thùng, dạng lỏng, mới 100%). Hàng phù hợp với công văn 297/CN-TAWCN ngày 27/3/2013 của Cục chăn nuôi. (mục 3 Tờ khai).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam;
Địa chỉ: Lô đất A2CN4 Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Mã số thuế: 0101192989.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10115322686/A11 ngày 29/11/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 -  Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi thành phần có chứa axit butyric, glycerin, dạng lỏng, đóng gói 500ml/chai, thường dùng pha đường uống.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi thành phần có chứa axit butyric, glycerin, dạng lỏng, đóng gói 500ml/chai, thường dùng pha đường uống.  
thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard