5705.00.99 Thảm chùi chân (bằng chất liệu nhựa tổng hợp), hiệu: 3A. Kích thước: 48cm X 68cm (+-5cm), chiều dày: lcm (+-0.5cm). - Công ty TNHH Thái Hà Lạng Sơn - Sản phẩm có cấu tạo gồm: Lớp bề mặt là sản phẩm không dệt dạng sợi rối, màu xanh từ sợi monofilament polyvinyl clorua (sợi có đường kính từ 0,5-0,5 5 mm, chiếm 75% trọng lượng) kết hợp với lớp đế nhựa; lớp đế nhựa màu xanh đi từ polyvinyl clorua (chiếm 25% trọng lượng), loại xốp, mềm. Định lượng 1735,6g/m2, kích thước dài X rộng X dày ~ 68x48x1cm (theo khai báo hải quan mẫu được sử dụng làm thảm chùi chân)..

 1. Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1173/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 1851/TB-KĐ2 ngay 14/11/2019 thay thế Thông báo số 1518/TB-KĐ2 ngày 18/09/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Thảm chùi chân (bằng chất liệu nhựa tổng hợp), hiệu: 3A. Kích thước: 48cm X 68cm (+-5cm), chiều dày: lcm (+-0.5cm). Hàng mới 100% do Trung Quốc sx. (mục 3 Tờ khai)
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thái Hà Lạng Sơn; địa chỉ: số 8, Lô LK.CS5, khu Đô thị Phú Lộc IV, p. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; MST: 4900805212.
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10276778515/A11 ngày 19/7/2019 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm có cấu tạo gồm: Sản phẩm có cấu tạo gồm: Lớp bề mặt là sản phẩm không dệt dạng sợi rối, màu xanh từ sợi monofilament polyvinyl clorua (sợi có đường kính từ 0,5-0,5 5 mm, chiếm 75% trọng lượng) kết hợp với lớp đế nhựa; lớp đế nhựa màu xanh đi từ polyvinyl clorua (chiếm 25% trọng lượng), loại xốp, mềm. Định lượng 1735,6g/m2, kích thước dài X rộng X dày ~ 68x48x1cm (theo khai báo hải quan mẫu được sử dụng làm thảm chùi chân)..
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm có cấu tạo gồm: Lớp bề mặt là sản phẩm không dệt dạng sợi rối, màu xanh từ sợi monofilament polyvinyl clorua (sợi có đường kính từ 0,5-0,5 5 mm, chiếm 75% trọng lượng) kết hợp với lớp đế nhựa; lớp đế nhựa màu xanh đi từ polyvinyl clorua (chiếm 25% trọng lượng), loại xốp, mềm. Định lượng 1735,6g/m2, kích thước dài X rộng X dày ~ 68x48x1cm (theo khai báo hải quan mẫu được sử dụng làm thảm chùi chân)..
  thuộc nhóm 57.05 “Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện”, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 5705.00.99 “ - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard