8431.39.90 Phân loại mặt hàng Pulley (tạm dịch "tang băng tải") - Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh - Tang cuốn của băng tải cao su (không phải là puli) có chức năng truyền động hoặc dẫn động băng tải, là bộ phận của băng tải (loại hoạt động liên tục dùng để vận chuyển nguyên liệu luyện kim trong xưởng lò cao)

4550/TCHQ-TXNK ngày 12/07/2019Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard