7209.16.90 Thép không hợp kim cán phẳng, chưa gia công quá mức cán nguội, chưa dát phủ, mạ tráng, dạng cuộn, tiêu chuẩn JIS G3141, mác thép SPCC-SD. Kích thước 1.2mm x 1530mm x C - Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam - Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, cán nguội, chiều dày l,2mm, chiều rộng 1530mm, chưa dát phủ mạ hoặc tráng

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1195/TB-TCHQ ngày 27/02/2020 )

 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích tại Thông báo 891/TB-KDD2 ngày 06/6/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim cán phẳng, chưa gia công quá mức cán nguội, chưa dát phủ, mạ tráng, dạng cuộn, tiêu chuẩn JIS G3141, mác thép SPCC-SD. Kích thước 1.2mm x 1530mm x C. Hàng mới 100% (mục 04 PLTK).
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam
  Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0101515686.
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10255372891/A11 ngày 26/3/2019 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục HQ TP. Hải Phòng.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, cán nguội, chiều dày l,2mm, chiều rộng 1530mm, chưa dát phủ mạ hoặc tráng
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, cán nguội, chiều dày l,2mm, chiều rộng 1530mm, chưa dát phủ mạ hoặc tráng
  thuộc nhóm 72.09 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm “- Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội) ”, phân nhóm 7209.16 “- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm”, mã số 7209.16.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard