3006.70.00 Dụng cụ dùng trong thú y: Gel bôi trơn dùng trong gieo tinh nhân tạo heo, 1000ml/chai - Công ty TNHH MTV Công nghệ trang trại - Chế phẩm gel bôi trơn sử dụng trong thú y, đóng gói chai 1000ml/chai (Theo khai báo dùng trong gieo tinh nhân tạo heo).

2171/TB-TCHQ ngày 03/04/2017
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 284/TB-KĐ3 ngày 28/02/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Dụng cụ dùng trong thú y: Gel bôi trơn dùng trong gieo tinh nhân tạo heo, 1000ml/chai, mới 100% (mục 1 tờ khai hải quan).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Công nghệ trang trại;
Địa chỉ: 79/39 Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP. HCM;
Mã số thuế: 0311384020.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10125356173/A11 ngày 07/02/2017 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm gel bôi trơn sử dụng trong thú y, đóng gói chai 1000ml/chai (Theo khai báo dùng trong gieo tinh nhân tạo heo).
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm gel bôi trơn sử dụng trong thú y, đóng gói chai 1000ml/chai (Theo khai báo dùng trong gieo tinh nhân tạo heo).
thuộc nhóm 30.06 “Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này, mã số 3006.70.00 “- Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người hoặc thú y như chất bôi trơn cho các bộ phận của cơ thể khi tiến hành phẫu thuật hoặc khám bệnh hoặc như một chất gắn kết giữa cơ thể và thiết bị y tế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard