3921.13.91 Nhựa PU đã được gia cố vật liệu dệt, dạng cuộn, rộng (l-2)m, dùng để may túi xách, balo. - Công ty TNHH MTV TM và XNK Trung Hà LS - Sản phẩm dạng tấm mềm gồm một lớp vải dệt kim từ xơ staple polyester (chiếm 55,8% trọng lượng) một mặt phủ lớp nhựa polyurethane xốp mềm mầu đen (chiếm 28,3% trọng lượng) đã tạo vân giả da bề mặt và một mặt được dán với lớp nhựa polyethylene xốp (chiếm 15,9% trọng lượng), chiều dày l,6mm, định lượng 552 g/m2, khổ rộng 145cm

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1188/TB_TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngàỵ 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 tại Thông báo số 368/TB-KĐ6 ngày 31/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khấu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa PU đã được gia cố vật liệu dệt, dạng cuộn, rộng (l-2)m, dùng để may túi xách, balo. Mới 100%. (Mục 29 tờ khai).
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM và XNK Trung Hà LS. Địa chỉ: số 23, ngõ 1, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lãng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Mã số thuế: 4900850529.
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10269654976/A11 ngày 12/6/2019 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm dạng tấm mềm gồm một
  lớp vải dệt kim từ xơ staple polyester (chiếm 55,8% trọng lượng) một mặt phủ lớp nhựa polyurethane xốp mềm mầu đen (chiếm 28,3% trọng lượng) đã tạo vân giả da bề mặt và một mặt được dán với lớp nhựa polyethylene xốp (chiếm 15,9% trọng lượng), chiều dày l,6mm, định lượng 552 g/m2, khổ rộng 145cm.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm dạng tấm mềm gồm một lớp vải dệt kim từ xơ staple polyester (chiếm 55,8% trọng lượng) một mặt phủ lớp nhựa polyurethane xốp mềm mầu đen (chiếm 28,3% trọng lượng) đã tạo vân giả da bề mặt và một mặt được dán với lớp nhựa polyethylene xốp (chiếm 15,9% trọng lượng), chiều dày l,6mm, định lượng 552 g/m2, khổ rộng 145cm.
  Thuộc nhóm 39.21 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic”, phân nhóm “- Loại xốp:”, phân nhóm 3921.13 “- Từ các polyurethane, phân nhóm “- - - Loại khác:”, mã số 3921.13.91 “       - - - - Dạng tm và phiến”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard