1212 Rong biển tươi, đông lạnh, ướp lạnh hoặc khô đã hoặc chưa nghiền, chưa tẩm ướp gia vị dùng làm thức ăn cho người 2008. Rong biển tươi, đông lạnh, ướp lạnh hoặc khô đã hoặc chưa nghiền, đã được tẩm ướp gia vị dùng làm thức ăn cho người / Rong biển đã rang (Roasted)

1088/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2020
6373/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2019Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard