3824.99.99 Dung dịch làm cứng khuôn cát, POWDERED SILVER STRIPTER 3R (18L/can), tp: isopropyl alcohol 65-75%, aluminium paste 15-20%, other 15-20% - Công ty TNHH SEOJIN(Việt Nam - Chế phẩm hóa học có thành phần gồm bột nhôm, dung môi hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng.

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1601/TB-TCHQ ngày 16/3/2020)

 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan tại Thông báo số 162/TB-KĐHQ ngày 6/3/2020 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch làm cứng khuôn cát, POWDERED SILVER STRIPTER 3R (18L/can), tp: isopropyl alcohol 65-75%, aluminium paste 15-20%, other 15-20%, hàng mới 100% (Mục 11 tờ khai)
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH SEOJIN(Việt Nam. Địa chỉ: Lô Bl, B2, B3, B6, B7 KCN Song Khê Nội Hoàng (phía bắc), xã Song Khê, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. MST: 2400859625.
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10298156880/A12 ngày 11/11/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan QL KCN Bắc Giang - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
  Chế phẩm hóa học có thành phần gồm bột nhôm, dung môi hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có thành phần gồm bột nhôm, dung môi hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng.
  thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm “- Loại khác: ”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, phân nhóm
  “- - - Loại khác: ”, mã số 3824.99.99 “- - - - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard