7212.30.12 Thép cuộn hợp kim Posmac 400 chưa được gia công quá mức cán nóng, dạng dải được cán phẳng, chiều rộng 260mm, dày 2.8 mm dùng để sx sp phục vụ dự án năng lượng mặt trời - Công ty CP Thương mại và Xây dựng SHINSUNG - Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng), không lượn sóng, dạng đai và dải được cuộn, chiều dày 2,8mm, chiều rộng 260mm, được mạ hợp kim kẽm-nhôm-magnesi bằng phương pháp nhúng nóng

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1196/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 661/TB-KĐ3 ngày 10/4/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Thép cuộn hợp kim Posmac 400 chưa được gia công quá mức cán nóng, dạng dải được cán phẳng, chiều rộng 260mm, dày 2.8 mm dùng để sx sp phục vụ dự án năng lượng mặt trời, hàng mới 100% (mục 01 PLTK).
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty CP Thương mại và Xây dựng SHINSUNG
  Địa chỉ: số 64, ngõ 39, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0107728296
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10235726713/A41 ngày 30/11/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - Cục HQ TP. Hồ Chí Minh.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng), không lượn sóng, dạng đai và dải được cuộn, chiều dày 2,8mm, chiều rộng 260mm, được mạ hợp kim kẽm-nhôm-magnesi bằng phương pháp nhúng nóng
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng), không lượn sóng, dạng đai và dải được cuộn, chiều dày 2,8mm, chiều rộng 260mm, được mạ hợp kim kẽm-nhôm-magnesi bằng phương pháp nhúng nóng
  thuộc nhóm 72.12 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm 7212.30 “- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng”, mã số 7212.30.12 “- - - Dạng đai và dải có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard