7304.51.90 Ống bằng thép hợp kim - Công ty cổ phần công nghiệp Chính xác Việt Nam

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1197/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 4 tại Thông báo số 1012/TB-KĐ4 ngày 05/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan Thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Mặt hàng STT 1: NLT1222#& Thép ống hợp kim gia công kết thúc nguội, không hàn - nối, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 27.0mm x độ dày 6T35mm: SAE413027.0X14.3X5750MM STEEL TUBE, hàng chưa giám định.
  Mặt hàng STT 2: NLT1116#& Thép ống hợp kim gia công kết thúc nguội, không hàn - nối, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 34.93mm x độ dày 2.505mm: SAE41303493X29.95X5400MM STEEL TUBE, hàng chưa giám định.
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty cổ phần công nghiệp Chính xác Việt Nam
  Địa chỉ: Lô 8-1, đường số 6, khu công nghiệp Hồ Nai, Trảng Bom, Đồng Nai. MST: 3600244282.
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10238086306/E31 ngày 11/12/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng STT 1: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ~ 0,97%, Mo ~ 0,16% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ~ 27mm, dày ~ 6,3 5mm, dùng để sản xuất thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết.
  Mặt hàng STT 2: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ~ 0,94%,^ Mo ~ 0,19% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ~ 34,93mm, dày ~ 2,5lmm, dung để sản xuất càng dưới, càng trên, thanh chống, thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên
  tuyết
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:
  Mặt hàng STT 1: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ~ 0,97%, Mo ~ 0,16% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ~ 27mm, dày ~ 6,3 5mm, dùng để sản xuất thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết.
  Mặt hàng STT 2: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ~ 0,94%,^ Mo ~ 0,19% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ~ 34,93mm, dày ~ 2,5lmm, dung để sản xuất càng dưới, càng trên, thanh chống, thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên
  tuyết
  thuộc nhóm 73.04 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép, phân nhóm “-Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:”, phân nhóm 7304.51 "- - Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội) ”, mã số 7304.51.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard