6006.24.00 Vải dệt kim, dạng cuộn, khổ rộng từ (1.4-2.5)m, thành phần 40% Viscose (bamboo), 22% cotton, 38% polyester, định lượng (300-400)gr/m2, đã in, chưa tráng phủ bề mặt, đã nhuộm dùng để may đồ - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Ký - Sản phẩm có cấu tạo gồm 03 lớp: hai lớp bề mặt là vải dệt kim đan ngang đã nhuộm từ cotton (chiếm 57,2% tổng trọng lượng) và lớp ở giữa là mền xơ từ xơ multifilament polyester dún (chiếm 42,8% tổng trọng lượng), ba lớp này liên kết điểm với nhau bằng sợi thuộc lớp vải dệt kim lớp mặt, một mặt đã in, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, trọng lượng 330 g/m2, dạng cuộn khổ 190 cm.

922/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 6 tại Thông báo số 460/TB-KĐ6 ngày 12/9/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt kim, dạng cuộn, khổ rộng từ (1.4-2.5)m, thành phần 40% Viscose (bamboo), 22% cotton, 38% polyester, định lượng (300-400)gr/m2, đã in, chưa tráng phủ bề mặt, đã nhuộm dùng để may đồ, mới 100% (mục 1 Tờ khai)
2.  Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Ký; địa chỉ: số 33 phố Tạ Hiện, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; MST: 0108508624.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10283909942/A11 ngày 28/8/2019 đăng ký tại Chi cục HQ CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Sản phẩm có cấu tạo gồm 03 lớp: hai lớp bề mặt là vải dệt kim đan ngang đã nhuộm từ cotton (chiếm 57,2% tổng trọng lượng) và lớp ở giữa là mền xơ từ xơ multifilament polyester dún (chiếm 42,8% tổng trọng lượng), ba lớp này liên kết điểm với nhau bằng sợi thuộc lớp vải dệt kim lớp mặt, một mặt đã in, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, trọng lượng 330 g/m2, dạng cuộn khổ 190 cm.
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm có cấu tạo gồm 03 lớp: hai lớp bề mặt là vải dệt kim đan ngang đã nhuộm từ cotton (chiếm 57,2% tổng trọng lượng) và lớp ở giữa là mền xơ từ xơ multifilament polyester dún (chiếm 42,8% tổng trọng lượng), ba lớp này liên kết điểm với nhau bằng sợi thuộc lớp vải dệt kim lớp mặt, một mặt đã in, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, trọng lượng 330 g/m2, dạng cuộn khổ 190 cm.
    thuộc nhóm 60.06 “Vải dệt kim hoặc móc khác”, phân nhóm " - Từ bông”, mã số 6006.24.00  " - - Đã in ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./. 
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard