Thủ tục nhập khẩu đầu thu Set Top Box DVB-T2 Wifi

Thủ tục nhập khẩu đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất Set Top Box DVB-T2 wifi V2 2020

Thủ tục nhập khẩu đầu thu Set Top Box DVB-T2 Wifi


1. MÃ HS VÀ THUẾ NHẬP KHẨU:

Mặt hàng SET - TOP - BOX đã được phân loại theo Công văn số 2852/TCHQ-TXNK ngày 07 tháng 04 năm 2016 như sau:

- Thiết bị set top box có tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng:

---- Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều có mã HS: 8528.71.11

---- Hoạt động bằng pin có mã HS: 8528.71.19

Hai mã này có thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%.

- Thiết bị set top box KHÔNG có tính năng kết nối Internet và KHÔNG tương tác với người dùng:

---- Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều có mã HS: 8528.71.91

---- Hoạt động bằng pin có mã HS: 8528.71.99

Hai mã này có thuế nhập khẩu ưu đãi là 25%, có CO form AK và VK thuế là 20%, có CO form AJ và VJ thuế là 0%.

2. THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGÀNH:

Hiện tại mặt hàng này thuộc diện phải kiểm tra chất lượng theo nghị định 74/2018/NĐ-CP thuộc sự quản lý của Cục Viễn Thông. Bên cạnh bộ hồ sơ hải quan cơ bản bao gồm Tờ khai hải quan nhập khẩu, Hóa đơn thương mại, Vận đơn, Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) thì còn cần phải có các chứng từ sau để thông quan:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 01 phụ lục Nghị định 74/2018/NĐ-CP có dấu xác nhận của Cục Viễn Thông:

- Biên bản thử nghiệm của Phòng đo VILAS:

upload_2019-10-29_18-9-24.png

- Giấy chứng nhận hợp quy:

upload_2019-10-29_18-8-46.png

3. MỘT SỐ LOẠI SET – TOP – BOX NHẬP VỀ VIỆT NAM:

- Android box có chức năng giải mã tín hiệu truyền hình và có kết nối wifi: Đo QCVN 118:2018/BTTTTQCVN 54:2011/BTTTTQCVN 112:2017/BTTTT và làm chứng nhận hợp quy với QCVN 54:2011/BTTTT.

- Android box chỉ có chức năng trình chiếu, không có chức năng giải mã tín hiệu truyền hình và có kết nối wifi: Đo QCVN 54:2011/BTTTTQCVN 112:2017/BTTTT và làm chứng nhận hợp quy với QCVN 54:2011/BTTTT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard