3926.90.99 Que dính bụi, đầu dính bụi bằng nhựa màu đỏ, mã DT-106, dùng để lau linh kiện điện tử - Sản phẩm gồm silicon dạng viên tròn kích thước khoảng 2mm được gắn trên một đầu que thép không gỉ đường kính 1mm, dài 74,5mm, đầu silicon được dùng để dính bụi bám trên các linh kiện điện tử của bản mạch điện tử - Công ty TNHH Hà Nội Dtech Vina

908/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
      Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 617/TB-KĐ1 ngày 14/12/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Que dính bụi, đầu dính bụi bằng nhựa màu đỏ, mã DT-106, dùng để lau linh kiện điện tử, mới 100%.
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hà Nội Dtech Vina; Mã số thuế: 0107534036; Địa chỉ: Tổ 5 Cụm 1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10234548580/A11 ngày 22/11/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm gồm silicon dạng viên tròn kích thước khoảng 2mm được gắn trên một đầu que thép không gỉ đường kính 1mm, dài 74,5mm, đầu silicon được dùng để dính bụi bám trên các linh kiện điện tử của bản mạch điện tử.
5.  Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm gồm silicon dạng viên tròn kích thước khoảng 2mm được gắn trên một đầu que thép không gỉ đường kính 1mm, dài 74,5mm, đầu silicon được dùng để dính bụi bám trên các linh kiện điện tử của bản mạch điện tử.
thuộc nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 "- Loại khác”, phân nhóm "--  Loại khác”, mã số 3926.90.99 “--- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard