5408.34.00 Vải dệt thoi 100% RAYON từ xơ staple tái tạo, đã in. 30S X 120D 90X53,50/51”. Trọng lượng: 120G/M2. Hãng sx: SHAOXING SHI GUAN TEXTILE - Vải dệt thoi thành phần gồm: 54,9% filament rayon và 45,1% staple rayon, đã in, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 121,7g/m2, dạng cuộn, khổ 1,4m - Công ty TNHH COPENHAGEN DELIGHTS

919/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 1069/TB-KD2 ngày 05/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi 100% RAYON từ xơ staple tái tạo, đã in. 30S X 120D 90X53,50/51”. Trọng lượng: 120G/M2. Hãng sx: SHAOXING SHI GUAN TEXTILE. Mới’ 100% (mục 1 Tờ khai)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH COPENHAGEN DELIGHTS; địa chỉ: số 55 đường Xuân Diệu, p. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội; MST: 0104491289.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10266487421/AI 1 ngày 27/5/2019 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng 
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Vải dệt thoi thành phần gồm: 54,9% filament rayon và 45,1% staple rayon, đã in, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 121,7g/m2, dạng cuộn, khổ 1,4m
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi thành phần gồm: 54,9% filament rayon và 45,1% staple rayon, đã in, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 121,7g/m2, dạng cuộn, khổ 1,4m.
    thuộc nhóm 54.08 “Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05”, phân nhóm " - Vải dệt thoi khác: ”, mã số 5408.34.00 " - Đã in ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard